Apostoł

W dwie­ście jede­na­stym tygo­dniu nada­wa­nia wie­leb­ni Jer­ry­sław i Szy­mas uda­ją się na piel­grzym­kę do Eris­den, by spraw­dzić, jak mie­wa się wspól­no­ta reli­gij­na zało­żo­na przez pro­ro­ka Mal­col­ma, Quin­na i Fran­ka, a przy oka­zji poroz­ma­wiać tak­że o fil­mie „Apo­stle” (2018) ze sce­na­riu­szem i w reży­se­rii Gare­tha Evan­sa. Jak spraw­dził się ten dwu­go­dzin­ny hor­ror o dziw­nym kul­cie? Czy Jer­ry jako wiel­ki fan dylo­gii „Raid” i tym razem zachwy­cił się dzie­łem Evan­sa? Co Szy­mas sądzi o wie­lo­wąt­ko­wej fabu­le? Ile w „Apo­sto­le” wester­nu? Dowie­cie się tego już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.