Annabelle: Narodziny zła

W sto dzie­więć­dzie­sią­tym siód­mym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście uwię­zio­ny w samo­cho­dzie Hubert „Man­do” Span­dow­ski oraz osła­bio­ny egzor­cy­zma­mi Szy­mon „Szy­mas” Cie­śliń­ski dys­ku­tu­ją o lal­kach, o pierw­szej „Anna­bel­le” (2014) oraz o sequ­elu tego spin-offa czy też pre­qu­elu pre­qu­ela tj. o fil­mie „Anne­bel­le: Naro­dzi­ny zła” (2017). Czy nowa gene­za naszej uro­czej lalecz­ki stra­szy lepiej od swo­jej poprzed­nicz­ki? Co łączy uni­wer­sum „Obec­no­ści” z MCU? Kto wie­rzy, że Car­rie Whi­te pola­ła się zupą pomi­do­ro­wą? Dla­cze­go par­ter domu zna­jo­mych Man­do nada­je się do oglą­da­nia sla­she­rów, zaś pię­tro pasu­je bar­dziej do hor­ro­rów o nawie­dzo­nych domach? Dowie­cie się tego już za chwilę.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.