13 kamer / 14 kamer

W dwie­ście osiem­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Bad Wolf i Szy­mas wynaj­mu­ją uro­czy domek od mniej uro­cze­go, oble­śne­go pana, by w ciszy i spo­ko­ju nagrać zwień­cze­nie sąsiedz­kiej try­lo­gii. Czy wyda­rze­nia przed­sta­wio­ne w „13 kame­rach” (2015) mogły­by roze­grać się napraw­dę? Dla­cze­go postać gra­na przez Nevil­le­’a Archam­baul­ta tak bar­dzo nas prze­ra­ża? Czy pierw­szy film i jego sequ­el – „14 kamer” (2018) – moż­na oglą­dać w odwrot­nej kolej­no­ści? Co moż­na zro­bić ze szczo­tecz­ką do zębów? Na jaki dow­cip pozwo­li sobie Szy­mas w fina­le audy­cji? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście! 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...