uwaŻam Że nadal jest Żima

Pre­zen­tu­ję zimo­we pio­sen­ki, recen­zu­ję sen­sa­cyj­ną książ­kę (akcja w zimie), krę­cę zimo­we fil­my, mar­z­nę, i chy­ba zaraz Żwariuję!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Enkla­wie. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.