RUSZ PUPKĘ NA NARTY w kwietniu!

Narze­kam na słu­cha­czy, pusz­czam muzycz­kę na zimę, szu­su­ję i soszu­ję, oma­wiam oliw­ki, nudzę, a nawet chwa­lę Mar­ti­na. UWAGA lecą pio­sen­ki. Pol­ska to nie Ame­ry­ka. A szkoda.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Enkla­wie. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.