James Vincent McMorrow – True Care

Żar­łok powra­ca z kolej­ną audy­cją muzycz­ną, w któ­rej tym razem bie­rze na warsz­tat album „True Care” Jame­sa Vin­cen­ta McMor­ro­wa. Mini­ma­lizm, ambient, muzy­ka pop, a całość dopra­wio­na odro­bi­ną fol­ku. Wszyst­ko to i wie­le wię­cej moż­na zna­leźć na naj­now­szym krąż­ku irlandz­kie­go arty­sty. A jak całość oce­nia nasz kon­glo­me­ra­to­wy spe­cja­li­sta od muzyki?

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.