Zimowa groza

Tro­je Kar­piów — Agniesz­ka, Michał i Paweł — roz­ma­wia­ją o róż­nych zimo­wych hor­ro­rach oraz naj­cie­kaw­szych i naj­po­pu­lar­niej­szych moty­wach towa­rzy­szą­cych tej tema­ty­ce. Czy zima może się stać mil­czą­cym boha­te­rem powie­ści? Ile w zimo­wym hor­ro­rze instynk­tow­ne­go stra­chu przed ciem­no­ścią? Czy zimo­we książ­ki trze­ba czy­tać zimą?

Odci­nek nagra­ny w ramach akcji Car­pe Noc­tem i Gro­zow­ni „Gru­dzień z grozą”.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.