Zero

Sie­dem­dzie­sią­ty ósmy odci­nek Kar­pio­we­go Pod­ca­stu, a w nim dłu­ga i ana­li­tycz­na roz­mo­wa o „Zerze” Kathe Koji, któ­rą to książ­kę czy­ta­li­śmy w ramach przy­go­to­wań do pre­lek­cji o hor­ro­rze cie­le­snym. Osta­tecz­nie bar­dzo wcho­dzi­my sobie w sło­wo, dys­ku­sja jest żywa i zacię­ta, a o inter­pre­ta­cje to się nie­mal pokłó­ci­li­śmy. Jest moc.

Sek­cja spoj­le­ro­wa jest wyraź­nie ozna­czo­na i zaczy­na się od 39 minuty.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.