Szalupy z Glen Carrig

Żar­łok wybrał się nad pol­skie morze, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no – mor­skie lek­tu­ry! Na powieść tema­tycz­ną Sku­ra wybrał „Sza­lu­py z Glen Car­rig” Wil­lia­ma Hope­’a Hodg­so­na, któ­ry to tytuł został u nas wyda­ny w ramach Biblio­te­ki Gro­zy z wydaw­nic­twa C&T. Książ­kę tę chwa­li­li kie­dyś Jer­ry z Mate­ją. A co ma o niej do powie­dze­nia Żar­łok? Posłuchajcie!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.