Przegląd Końca Świata. tom 3: Blackout – dyskusja spojlerowa

Pięć­dzie­sią­ty odci­nek Kar­pio­we­go Pod­ca­stu, a w nim dru­ga część odcin­ka o „Blac­ko­ut”, naszpi­ko­wa­na spoj­le­ra­mi z całej try­lo­gii „Prze­glą­du Koń­ca Świa­ta”. Usły­szy­cie zno­wu Agniesz­kę Bro­dzik i Micha­ła Rako­wi­cza. Pole­ca­my wyłącz­nie tym, któ­rzy lek­tu­rę serii mają już za sobą.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.