Potomstwo

Sze­ryf mia­stecz­ka Dead River w sta­nie Maine sądził, że wybił ich wszyst­kich przed dzie­się­cio­ma laty – pry­mi­tyw­nych, cza­ją­cych się w jaski­niach, dra­pież­nych dzi­ku­sów. A jed­nak praw­da oka­zu­je się inna. Klan prze­trwał. Roz­mno­żył się. I rusza na łowy. Zabi­ja i żywi się tym, co upo­lu­je. Ludź­mi. Jeśli miesz­kań­cy Dead River chcą prze­trwać tę noc, muszą wyzwo­lić w sobie pier­wot­ny instynkt…

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.