Ludzie z bagien

Crick City to zapy­zia­ła dziu­ra. Brud, smród i ubó­stwo; miej­sce, któ­re­go nikt nie nazwał­by domem.
Jedy­nie Phil Stra­ker, gli­niarz z wydzia­łu zabójstw, czu­je się tutaj jak u sie­bie. A teraz ktoś – lub coś – urzą­dza sobie w jego mie­ście ist­ną rzeź. Odcię­te koń­czy­ny… Zma­sa­kro­wa­ne zwło­ki… Mówią na nich Ludzie z bagien. Przy­cza­je­ni od wie­ków w głę­bi ciem­ne­go lasu, kie­ro­wa­ni gnie­wem i żądzą zemsty. Zde­for­mo­wa­ne, wykrzy­wio­ne w dziw­nych gry­ma­sach pyski, czer­wo­ne jak szkar­łat oczy. Teraz, kie­dy księ­życ wisi nisko nad ich sta­rym domo­stwem, wybie­ra­ją się na krwa­we żni­wa, by pogrą­żyć Crick City w kosz­ma­rze, któ­re­go to mia­sto nigdy nie zapomni…

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.