Jack Reacher tom 21: Sto milionów dolarów

Myśle­li­ście, że wraz z koń­cem kio­sko­wej kolek­cji Jack Reacher: Ponad pra­wem koń­czy się przy­go­da Man­do z cyklem Lee Chil­da? Nic bar­dziej myl­ne­go! Jak co roku w księ­gar­niach zago­ścił nowy Reacher, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no. Roz­siądź­cie się wygod­nie i posłu­chaj­cie, jak nasz spe­cja­li­sta w tym tema­cie oce­nia naj­now­sze dzie­ło Brytyjczyka.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.