Harry Hole 8. Pancerne serce

Zoba­czyw­szy obję­tość kolej­ne­go tomu o przy­go­dach komi­sa­rza Hole­’a, Jer­ry wzbra­niał się przed lek­tu­rą. Jak­że nie­słusz­nie! „Pan­cer­ne ser­ce” oka­za­ło się powie­ścią zaska­ku­ją­cą oraz nie­zwy­kle satys­fak­cjo­nu­ją­cą! A co spra­wia, że ósma odsło­na cyklu Nes­bo jest tak dobra? Posłuchajcie!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.