Harry Hole 2: Karaluchy

Jer­ry powra­ca do cyklu o komi­sa­rzu Har­rym Hole. Czy Nes­bo uczy się na błę­dach i „Kara­lu­chy” są lep­szą powie­ścią od „Czło­wie­ka nie­to­pe­rza”? Jak wypa­da super­pro­duk­cja audio­te­ki? I jak to jest u Nes­bo z tymi spoj­le­ra­mi z wcze­śniej­szych tomów? Zapra­sza­my do posłuchania!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.