Filmy zimowe cz. 23

Zima 2017 dobie­ga koń­ca a Sku­ra fini­szu­je powo­li z „Fil­ma­mi zimo­wy­mi”. Tym razem bez dygre­sji i opo­wie­ści nar­ciar­skich ale znów nie do koń­ca fil­mo­wo. Sku­ra opo­wie dziś o książ­ce (choć oma­wia ją pod kątem infor­ma­cji o fil­mach, któ­re są w niej zawar­te) i jed­nym fil­mie. A dokład­niej będzie to:

  • Rafał Mal­czew­ski „Pępek świa­ta. Wspo­mnie­nia z Zakopanego”
  • Pokot (2017)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.