Duch zagłady

W naj­now­szym, uro­dzi­no­wym odcin­ku Kar­pio­we­go Pod­ca­stu będzie moż­na wysłu­chać frag­men­tu „Ducha zagła­dy” Gra­ha­ma Master­to­na. Czy­ta Michał Rakowicz.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na Carpenoctem.pl Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.