Zwiadowcy Księga 9: Halt w niebezpieczeństwie

Halt, Will i Hora­ce śle­dzą dro­gę Tennyson’a do Pic­ty. Muszą zatrzy­mać pro­ro­ka Oud­si­de­rów i pozo­sta­łych wyznaw­ców kul­tu, zanim ci prze­kro­czą gra­ni­cę Ara­lu­enu. Will poko­nał jed­ne­go zabój­cę z gru­py Ten­ny­son w Clon­me­lu, ale jesz­cze dwóch zosta­ło przy życiu. Czy nad­zwy­czaj­ne zdol­no­ści łucz­ni­cze Wil­la i Hal­ta wystar­czą, by ura­to­wać oca­lić ich życia w star­ciu z zabój­ca­mi, czy będzie to ostat­nia bitwa Halta?

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.