Zwiadowcy Księga 14: Pojedynek w Araluenie

Król Dun­can i jego cór­ka, księż­nicz­ka Kasan­dra, są uwię­zie­ni w połu­dnio­wej wie­ży zam­ku Ara­lu­en. Dale­ko na pół­no­cy nie­wiel­ki oddział Sir Horace’a oraz dowód­ca Kor­pu­su Zwia­dow­ców Gilan tkwią w sta­rym for­cie oblę­żo­nym przez Klan Czer­wo­ne­go Lisa. Mło­da zwia­dow­czy­ni Mad­die musi dotrzeć do dru­ży­ny Cza­pli i prze­ko­nać jej przy­wód­cę Hala, by ruszy­li na pomoc Horace’owi i Gilanowi.

Książ­kę „Poje­dy­nek w Ara­lu­enie”, w inter­pre­ta­cji Toma­sza Sob­cza­ka, kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl

K

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.