Żarłok TV: Jadłem ziemię ze swojego grobu

Co się sta­nie, jeże­li umie­ści­cie Szy­ma­sa i Żar­ło­ka w jed­nym Mati­zie? Nagra­ją pod­cast. O czym? Trud­no powie­dzieć. Nagra­nie powsta­ło spon­ta­nicz­nie w dro­dze na wysy­pi­sko oraz na dwo­rzec. W tle sły­chać szum oraz lek­to­ra z Map Google, a my roz­ma­wia­my o kola­cji z Jaso­nem, o opi­sy­wa­niu kamie­nia, o jeź­dzie na śle­po, pie­czon­kach, kom­pa­sach, o żywych i mar­twych kro­wach, o Phi­li­pie K. Dic­ku i nar­ko­ty­kach, o maczan­ce po kra­kow­sku oraz o ran­kin­gu her­bat według Żar­ło­ka. A na koniec Żar­łok w ogniu pytań. Ser­nik czy mako­wiec? Kawa czy her­ba­ta? Razo­wy czy pszen­ny? Sok poma­rań­czo­wy czy jabł­ko­wy? Posłuchajcie…

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.