Zabij albo zgiń. Tom 3

Dylan zre­zy­gno­wał z zabi­ja­nia, wró­cił nato­miast do leków. Demon znik­nął z jego życia, spo­kój nie trwał jed­nak dłu­go, gdyż w loka­lu uko­cha­nej chło­pa­ka zaczę­li węszyć rosyj­scy gangsterzy.

Czym tym razem zasko­czy nas histo­ria napi­sa­na przez Eda Bru­ba­ke­ra? Jak Jer­ry i Szy­mas oce­nia­ją cały wątek rosyj­skiej mafii? Czy opra­wa gra­ficz­na Seana Phil­lip­sa w koń­cu nam się prze­ja­dła? Co sądzi­my o nie­chro­no­lo­gicz­nej, porwa­nej nar­ra­cji? Posłuchajcie.

Komiks „Zabij albo zgiń. Tom 3” kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.