Z sąsiadką o… Mulholland Drive

Pod­czas miłe­go spa­ce­ru ana­li­zu­je­my trud­ny i cięż­ki film ze świa­ta snu, czy­li „Mul­hol­land Dri­ve”. Kolej­ne arcy­dzie­ło Davi­da Lyn­cha! Wraz z sąsiad­ką z gór zachwy­cam się tym dzie­łem fil­mo­wym, ale zachwy­ty te czę­sto pro­wa­dzą w śle­pe alej­ki dygre­sji. Zapra­sza­my na pod­cast spa­ce­ro­wy z kolej­nym już udzia­łem Sza­now­nej Pani Sąsiadki!

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.