Z archiwum X – 11x08 – Familiar

Odci­nek ósmy, czy­li „Fami­liar”, był zapo­wia­da­ny jako kolej­ne, hor­ro­ro­we „Z archi­wum X”. I fak­tycz­nie. Małe mia­stecz­ko, tajem­ni­cze mor­der­stwa dzie­ci, budzą­ce gro­zę posta­ci z bajek i nakrę­ca­ją­ca się spi­ra­la nie­na­wi­ści dały dość nie­po­ko­ją­cy i momen­ta­mi prze­ra­ża­ją­cy miks. Jak my oce­nia­my ten odci­nek? Na ile spo­so­bów moż­na roz­szy­fro­wać zna­cze­nie tytu­łu? Co w odcin­ku robią tele­tu­bi­sie? Jak nam się podo­ba­ły wąt­ki hor­ro­ro­we i ele­men­ty komen­ta­rza spo­łecz­ne­go, któ­re sce­na­rzy­sta prze­my­cił w swej opo­wie­ści? Czy jeste­śmy zgod­ni w oce­nie tej histo­rii? Posłuchajcie!

Zobacz­cie też:

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.