Z archiwum X – 11x03 – Plus One

Trze­ci odci­nek 11. sezo­nu „The X Files” – „Plus One” już za nami. Tym razem Mul­der i Scul­ly roz­wią­zu­ją spra­wę serii samo­bójstw w małym mia­stecz­ku. Co wspól­ne­go z tajem­ni­czy­mi zgo­na­mi ma gra­ją­ce w „Wisiel­ca” rodzeń­stwo? A może to spraw­ka Doppelgängera?

„Z archi­wum X” wra­ca do swo­ich korze­ni i tym razem ser­wu­je kla­sycz­ną spra­wę tygo­dnia. Jak wpły­nie to na opi­nię eki­py Kon­glo­me­ra­tu? Jakie sza­lo­ne teo­rie przyj­dą nam do gło­wy? Czy serial potra­fi jesz­cze czymś zasko­czyć? Kim jest Kevin Hooks? I czy ktoś z nas jest shipperem?

Posłu­chaj­cie!

Uwa­ga od 5 minu­ty kon­tro­lę nad mikro­fo­nem Man­do prze­jął jego zły bliź­niak, co nie­ste­ty wpły­nę­ło na jakość nagra­nia. Nie mar­tw­cie się jed­nak – ten dru­gi Hubert też ma spo­ro do powiedzenia.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.