Wonder Woman

Na „Won­der Woman” cze­ka­ło wie­lu. Czy w solo­wym fil­mie Dia­na wypad­nie rów­nie dobrze jak w „Bat­man vs Super­man”? Czy pro­duk­cja z super­bo­ha­ter­ką się sprze­da? Czy kobie­ta za kame­rą pora­dzi sobie z milio­no­wym budże­tem? Czy DC w koń­cu zaser­wu­je nam napraw­dę uda­ne kino? Pytań było wie­le. Tak jak i obaw. A jak wyszło? „Won­der Woman” spo­tka­ła się z raczej dobrym przy­ję­ciem. Ale czy fak­tycz­nie jest jakąś rewo­lu­cją? Posłuchajcie!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.