Wolverine – Staruszek Logan

Na fali wzno­wie­nia przez Egmont tego tytu­łu, powra­ca­my po latach do komik­su „Wolve­ri­ne – Sta­ru­szek Logan”. Przy czym powra­ca­my w odcin­ku dość nie­ty­po­wym, w któ­rym Misia­el i Jer­ry dys­ku­tu­ją, a dodat­ko­wo Man­do dorzu­ca trzy gro­sze od sie­bie, odno­sząc się do wcze­śniej­szej roz­mo­wy chło­pa­ków. Jak oce­nia­my powrót do jed­ne­go z gło­śniej­szych tytu­łów Mar­ka Mil­la­ra? Czy „Old Man Logan” fak­tycz­nie jest tak wyjąt­ko­wym i cie­ka­wym komik­sem jak o nim mówią? Co się sce­na­rzy­ście uda­ło, a co nie do koń­ca zagra­ło? I w koń­cu, czy war­to się­gnąć po „Sta­rusz­ka Loga­na”? Posłuchajcie!


Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.