Wojny nieskończoności. Odliczanie

Po Marvel NOW 2.0 do Pol­ski zawi­ta­ło tak­że Marvel FRESH w posta­ci m.in. dwu­to­mo­we­go even­tu „Woj­ny nie­skoń­czo­no­ści”. Dziś Man­do i Szy­mas opo­wie­dzą o zało­że­niach tej serii oraz o tomie wpro­wa­dza­ją­cym, tj. „Woj­ny nie­skończ­no­ści. Odli­cza­nie”. Kto tym razem szu­ka kamie­ni nie­skoń­czo­no­ści? W jaki spo­sób Ger­ry Dug­gan pró­bu­je budo­wać napię­cie? Jak oce­nia­my przy­stęp­ność tego albu­mu? Czy nada­je się na tytuł pierw­sze­go kon­tak­tu z uni­wer­sum Marve­la? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.