Witamy w Hogwarcie

Zapra­sza­my na pierw­szy pod­cast w cyklu „Dwa tygo­dnie z Har­rym Pot­te­rem”, czy­li na omó­wie­nie kul­tu­ro­we­go feno­me­nu, jakim sta­ły się powie­ści J.K. Row­ling oraz ich adap­ta­cje. W audy­cji wspo­mi­na­my począt­ki książ­ko­we­go uni­wer­sum oraz prze­ja­wy jego popu­lar­no­ści w naszym kra­ju. Jeże­li wie­cie, czym są Won­der­bo­ok, fasol­ki wszyst­kich sma­ków, noc­ne pre­mie­ry i Zamek cza­ro­dzie­jów, może­cie powspo­mi­nać razem z nami. Jeże­li zaś nie macie o wspo­mnia­nych kwe­stiach bla­de­go poję­cia, tym bar­dziej zachę­ca­my do odsłu­chu, gdyż to naj­wyż­szy czas, by odkryć czar Har­ry­’e­go Pottera!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.