Wiedźmin: Coś się kończy, coś się zaczyna

Dzi­siaj zapra­szam na recen­zję słu­cho­wi­ska zro­bio­ne­go na pod­sta­wie humo­ry­stycz­nej, „alter­na­tyw­nej” wer­sji fina­łu „Sagi o Wiedź­mi­nie”, przy­go­to­wa­ne­go przez Fano­po­lis i wydaw­nic­two SuperNOWA.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.