Warpaint

War­pa­int” Ren­zo Pode­sty to kolej­ny argen­tyń­ski komiks opu­bli­ko­wa­ny w Pol­sce przez wydaw­nic­two Man­dio­ca. Co ta sto­sun­ko­wa krót­ka opo­wieść o wojow­ni­ku ma do zaofe­ro­wa­nia pol­skie­mu czy­tel­ni­ko­wi? Do jakich tek­stów kul­tu­ry nawią­zu­je Pode­sta? Jakie­go typu ilu­stra­cje zdo­bią ten „samot­ni­czy epos w trzech aktach”? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.