Venom. Tom 1

Ofen­sy­wa Marvel Fresh na Kon­glo­me­ra­cie trwa w naj­lep­sze. Po dwóch pod­ca­stach o komik­sach „dru­ży­no­wych” przy­szła pora na omó­wie­nie otwar­cia jed­nej z naj­le­piej oce­nia­nych serii Marve­la ostat­nich lat, czy­li „Veno­ma” Cate­s’a. Man­do, Misty­Pop i Jer­ry wspo­mi­na­ją swo­je doświad­cze­nia z tą posta­cią, dys­ku­tu­ją nad dostęp­no­ścią tej serii dla czy­tel­ni­ka, któ­ry z sym­bion­ta­mi nie miał wcze­śniej do czy­nie­nia oraz roz­ma­wia­ją czy pierw­szy tom fak­tycz­nie jest tak dobry jak suge­ro­wa­ły opi­nie na jego temat. 

Komiks kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.