Tożsamość Bourne’a

Alfa, Bra­vo, Char­lie, Del­ta! Prze­sy­ła­my spra­woz­da­nie ze star­cia Szy­ma­sa z bodaj­że naj­bar­dziej zna­ną powie­ścią Rober­ta Ludlu­ma. Czy ów thril­ler trzy­ma w napię­ciu? Jak czę­sto sta­wia­my sobie pyta­nie o to, czy Del­ta to Char­lie, a Kain to Del­ta? Jak moc­no moż­na zepsuć wątek roman­so­wy? Jak pan Ryszard Nad­row­ski inter­pre­tu­je sce­ny akcji? Kim jest Ilich Ramírez Sán­chez? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia pozna­cie w trak­cie odsłuchu.
Szy­mas ostrze­ga, że dyk­cja, tem­po mówie­nia i ilość emo­cji zosta­ły dosto­so­wa­ne do oma­wia­nej lek­tu­ry i zmie­nia­ją się w zależ­no­ści od iry­ta­cji nagrywającego.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.