Tidelands

Wita­my w nad­mor­skim mia­stecz­ku Orphe­lin Bay, gdzie obok sie­bie miesz­ka­ją ryba­cy trud­nią­cy się han­dlem nar­ko­ty­ków i dzie­ci legen­dar­nych syren, tzw. Tide­lan­ders.

Czym „Tide­lands” wyróż­nia się na tle kon­ku­ren­cji? Jak wątek mito­lo­gicz­ny łączy się z bar­dziej przy­ziem­ny­mi intry­ga­mi? Czy finał pierw­sze­go sezo­nu jest tak otwar­ty, jak suge­ro­wa­li to nasi słu­cha­cze? W kogo wcie­la się tutaj Jacek Koman? Czy Szy­mas nauczył się roz­róż­niać pla­że? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.