The Sexy Brutale

The Sexy Bru­ta­le! Prze­żyj Dzień Świ­sta­ka pod­czas corocz­ne­go balu Luca­sa Bon­de­sa w jego nie­sa­mo­wi­tej posia­dło­ści! Laf­ca­dio Boone, zła­ma­ny kazno­dzie­jo, naucz się jak wyko­rzy­sty­wać Ten Sam Dzień i prze­rwij obłęd, zapo­bie­gnij mor­der­stwom, ura­tuj gości! Roz­wiąż tajem­ni­cę domo­stwa, dowiedz się kim jest Zakrwa­wio­na Dziew­czy­na i Zło­ta Maska. Roz­wią­zuj zagad­ki logicz­ne, nasłu­chuj przez ścia­ny, pod­glą­daj przez dziur­kę od klu­cza i patrz cią­gle na zega­rek. Zrób wszyst­ko co musisz. Czas ruszać, Sta­rusz­ku. I pamię­taj, nigdy nie zdej­muj maski. W niej two­ja szan­sa. Nie­wiel­ka, ale zawsze.

 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.