The Amazing Spider-Man. Spiderversum (tom 3)

Pra­daw­ny ród Dzie­dzi­czą­cych prze­cze­su­je kolej­ne świa­ty w poszu­ki­wa­niu trzech wyjąt­ko­wych Spi­de­rów – Oblu­bie­ni­cy, Potom­ka i Inne­go. Wszyst­kich innych pozba­wia­ją życia. Oczy­wi­ście Pają­ki nie zamie­rza­ją pod­dać się bez wal­ki, toteż kolej­ne wyda­rze­nia pro­wa­dzą do nie­unik­nio­nej i z pozo­ru z góry prze­są­dzo­nej kon­fron­ta­cji.

Jak oce­nia­my ten wyjąt­ko­wy event i jego pol­skie wyda­nie? Któ­ra inkar­na­cja Spi­der-Mana zro­bi­ła na nas naj­więk­sze wra­że­nie? Co myśli­my o dość istot­nym wąt­ku Supe­rior Spi­der-Mana? Jak oce­nia­my zwień­cze­nie Spi­de­rver­sum? Czy mamy już dość Pają­ków? Posłuchajcie. 

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.