Szokujący Felieton – Fasolka po bretońsku

Pod­cast o tym jak, krok po kro­ku, zro­bić fasol­kę po bre­toń­sku. Na kil­ka­na­ście minut Kom­bi­nat ze sta­cji kul­tu­ral­nej zamie­ni się w audy­cję z cyklu „Jak goto­wać”. A kul­tar­nie to tę fasol­kę może­cie zjeść!

Mate­riał pre­mie­rę miał na ante­nie pod­ca­stu „A nóż widelec”.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.