Szarlatan

Zgod­nie z wolą słu­cha­czy, Sku­ra wybrał się do kina na „Szar­la­ta­na” – nowy film Agniesz­ki Hol­land. Co z tego wyszło? Czy nasz pod­ca­ster z kina wyszedł, czy wybiegł? Jak peł­ny pęcherz wpły­wał na odbiór fil­mu i co zdia­gno­zo­wał u sie­bie Sku­ra? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w bły­ska­wicz­nym pod­ca­ście, nagra­nym wkrót­ce po fil­mo­wej premierze!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.