Świąteczne filmy Netfliksa cz. 4

Co praw­da już po Świę­tach, ale nie­mniej ser­decz­nie zapra­sza­my do kolej­nej odsło­ny nasze­go cyklu o świą­tecz­nych fil­mach Net­flik­sa. W tym odcin­ku Jer­ry bie­rze na warsz­tat trzy tytu­ły, w tym nie­spo­dzie­wa­ny sequ­el „Zamia­ny z księż­nicz­ką”. A co jesz­cze? Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę znaj­dzie­cie poniżej.

W dzi­siej­szym odcin­ku oma­wia­ne są filmy:

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.