Strzelanie do krów zombie, czyli słabe i drogie gry

Opo­wieść o tym, jak Szy­mas przez pół­to­rej godzi­ny strze­lał do krów zom­bie, by zdo­być pią­ty achie­ve­ment, a następ­nie przez cały dłu­gi dzień zasta­na­wiał się, dla­cze­go sła­be gry tra­fia­ją na Ste­am i nie­rzad­ko kosz­tu­ją po kil­ka­dzie­siąt zło­tych za sztukę.

The Cul­ling Of The Cows na plat­for­mie Ste­am.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.