Street Fighter 2: The Animated Movie

Uwa­ga! Uwa­ga! Bar­dzo dobra adap­ta­cja gry kom­pu­te­ro­wej. To w tym cyklu, podej­rze­wa­my, będzie rzad­ko­ścią, więc koniecz­nie posłu­chaj­cie co Sick i Rychu mają do powie­dze­nia o kul­to­wym ani­me „Ulicz­ny Wojow­nik 2”. W tym miej­scu nale­ży zazna­czyć, że nie było ani­me „Ulicz­ny Wojow­nik Jeden” – po pro­stu w 1994 roku mie­li­śmy dwie adap­ta­cje bija­ty­ki od Cap­co­mu i tyl­ko jed­na była dobrym fil­mem. Dwój­ka w tytu­le zwy­czaj­nie odno­si się do tytu­łu gry. Tak­że Jer­ry! Nie martw się! Nicze­go nie pomi­ja­my! A sam film jest świet­ny i mimo pra­wie trzech dekad na kar­ku nadal jest atrak­cyj­ny i roz­ryw­ko­wy. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia i sprawdź­cie koniecz­nie tę pro­duk­cję, nie zawie­dzie­cie się!

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.