Star Wars: Życie barona Fela

Pięć­dzie­sią­ty pierw­szy numer dwu­mie­sięcz­ni­ka Star Wars Komiks tra­fił do sprze­da­ży 18 czerw­ca. Wewnątrz znaj­dzie­my jed­ną dłu­gą historię:

– „Życie baro­na Fela” (The Making of Baron Fel, X‑Wing Rogue Squ­adron #25)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.