Star Wars: X‑Wing – gra figurkowa

DAWNO TEMU, W ODLEGŁEJ GALAKTYCE….

Trwa woj­na domo­wa. Mimo znacz­nej prze­wa­gi liczeb­nej wro­ga, Sojusz Rebe­lian­tów prze­ciw­sta­wia się Impe­rium Galak­tycz­ne­mu. Choć flo­ta Impe­rium jest znacz­nie licz­niej­sza od rebe­lianc­kiej, Sojusz nie tra­ci nadziei, że dzia­ła­nia garst­ki dziel­nych pilo­tów mogą odmie­nić los galaktyki…

X‑Wing to szyb­ka tak­tycz­na gra osa­dzo­na w uni­wer­sum Star Wars. W trak­cie roz­gryw­ki gra­cze kon­tro­lu­ją gwiezd­ne myśliw­ce Soju­szu Rebe­lian­tów albo Impe­rium Galak­tycz­ne­go, wybie­ra­ją pilo­tów, któ­rzy sią­dą za ich ste­ra­mi, wypo­sa­ża­ją je w spe­cjal­ne bro­nie i uspraw­nie­nia – wszyst­ko to w celu poko­na­nia swo­ich rywali.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.