Star Wars V: Imperium kontratakuje

W powszech­nej i zgod­nej opi­nii dziś oma­wia­my naj­lep­szą do tej pory odsło­nę gwiezd­nej sagi. Co stoi za tak dużym suk­ce­sem fil­mu? Jak na Luca­sa i pro­duk­cję fil­mu wpły­nął suk­ces „Nowej nadziei”? Jak powstał iko­nicz­ny dia­log Hana Solo? Jakie kul­to­we posta­ci wcho­dzą na sce­nę w „Impe­rium kontr­ata­ku­je” i czy to moż­li­we, że recen­zen­ci na począt­ku nie pozna­li się na wybit­no­ści tego dzie­ła? To wszyst­ko i wie­le wię­cej w dzi­siej­szym odcinku!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.