Star Wars Komiks – Rebelianci i Łotry

„Star Wars Komiks” zali­czył nie tyl­ko wyjąt­ko­wo dłu­gą prze­rwę, ale dowie­dzie­li­śmy się rów­nież, że następ­ny numer będzie ostat­nim w bie­żą­cej histo­rii maga­zy­nu. Zanim jed­nak pod­su­mu­je­my ostat­nie sie­dem lat spę­dzo­ne ze Star Wars Komiks, Man­do i Jer­ry zapra­sza­ją na omó­wie­nie bie­żą­ce­go – wyjąt­ko­wo tłu­ste­go, bo zawie­ra­ją­ce­go w sumie aż trzy komik­sy – nume­ru. A zanim pano­wie prze­dys­ku­tu­ją jak Greg Pak piszą­cy (nie­sław­ne­go) „Dar­tha Vade­ra” pora­dził sobie z głów­ną serią Star Wars i jak wypa­da towa­rzy­szą­cy pier­wot­nie „Solo” one-shot „Bec­kett”, zapra­sza­my na wyjąt­ko­wo pokaź­ną por­cję newsów!

Spis tre­ści:

0:02:13 – Blok newsowy

0:44:55 – Omó­wie­nie maga­zy­nu „Star Wars Komiks tom 14 (1/2022)”

  • Star Wars. Rebe­lian­ci i łotry (zeszy­ty #68–72)
  • Star Wars: Beckett
  • Star Wars. Dro­ids Unplug­ged: Co sądzi sonda

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.