Star Wars Komiks – Darth Vader: Koniec gry

Po ponad roku od omó­wie­nia pierw­sze­go tomu, Man­do i Jer­ry spo­tka­li się, aby poroz­ma­wiać o fina­le serii Darth Vader, tj. o tytu­le do tej pory wyjąt­ko­wo rów­nym i przez nich chwa­lo­nym. Jak pre­zen­tu­je się zakoń­cze­nie tej opo­wie­ści? Czy sce­na­rzy­sta Kie­ron Gil­len pora­dził sobie z domknię­ciem wszyst­kich wąt­ków? Jak poto­czy­ły się losy Dok­tor Aph­ry i dro­idów? Co tym razem zapre­zen­to­wał nam rysow­nik? I w koń­cu: czy jeste­śmy usa­tys­fak­cjo­no­wa­ni po wiel­kim fina­le? Zapra­sza­my do posłu­cha­nia, nad­ro­bie­nia wcze­śniej­szych odcin­ków i lek­tu­ry Star Wars Komiks 🙂

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.