Star Wars Darth Vader. Cień cienia. Tom 5

Wie­my o czym pomy­śle­li­ście, Man­do i Jer­ry znów będą kry­ty­ko­wać serię „Darth Vader”. A tu… zasko­cze­nie! Wyglą­da na to, że na eta­pie pią­tej odsło­ny serii docze­ka­li­śmy się w koń­cu tomu… cał­kiem przy­zwo­ite­go? Szo­ku­ją­ce, ale praw­dzi­we. Za co może­my wyróż­nić „Cień cie­nia”? Dla­cze­go ten idio­tycz­nie brzmią­cy tytuł ma cał­kiem sen­sow­ne uza­sad­nie­nie fabu­lar­ne? Czy wraz z popra­wą war­stwy fabu­lar­nej docze­ka­li­śmy się też cie­kaw­szych rysun­ków? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.