Star Trek: Picard – oczekiwania

„Star Trek: Picard” – naj­now­sza odsło­na jed­nej z naj­star­szych tele­wi­zyj­nych fran­czyz scien­ce-fic­tion – już za moment zago­ści na naszych ekra­nach. Powrót legen­dar­ne­go kapi­ta­na Gwiezd­nej Flo­ty w zupeł­nie nowej roli to zale­d­wie jed­na z wie­lu atrak­cji, jakie cze­ka­ją na nas w tym seria­lu. W dzi­siej­szym odcin­ku Kon­glo­me­ra­tu Pod­ca­sto­we­go Misia­el i Sick – dwóch naczel­nych fanów Star Tre­ka – podzie­lą się z Wami swo­imi ocze­ki­wa­nia­mi w sto­sun­ku do tej pro­duk­cji. Zapra­sza­my do odsłu­chu – make it so! 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.