Sonic 2. Szybki jak błyskawica

Sza­lo­ny Dok­tor Robot­nik powra­ca na zie­mię i jed­no­czy siły z Knuc­kel­sem Kol­czat­ką, by zdo­być magicz­ny krysz­tał i znisz­czyć świat. Na ich dro­dze sta­ną jed­nak Sonic i jego nowy sojusz­nik Tails.

Czy „Sonic. Szyb­ki jak bły­ska­wi­ca 2” to nadal kome­dia akcji dla całej rodzi­ny? Jak na wiel­kim ekra­nie wypa­da­ją nowi boha­te­ro­wie z gro­we­go uni­wer­sum? Kto dub­bin­gu­je Knuc­kel­sa? Jak zabaw­ny jest sześć­dzie­się­cio­let­ni Jim Car­rey? Czy może­my spo­dzie­wać się „Soni­ca 3”? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.