Śmierć nadejdzie dziś

Stu­dent­ka college’u każ­de­go dnia na nowo budzi się w dniu swo­jej śmier­ci, powo­li odkry­wa­jąc nie­zwy­kłe szcze­gó­ły przy­czyn zabój­stwa, by wresz­cie odkryć toż­sa­mość mor­der­cy i jego motywy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.