Seis Manos

W dzi­siej­szym odcin­ku zapra­sza­my Was na dys­ku­sję o pro­duk­cji dość wyjąt­ko­wej. Ani­ma­cja „Seis Manos”, któ­ra jest dostęp­na od jakie­goś cza­su na Net­flik­sie to mie­szan­ka kina kopa­ne­go, hor­ro­ru, bla­xplo­ita­tion i kina gang­ster­skie­go. A to wszyst­ko zanu­rzo­ne w grin­dho­uso­wych kli­ma­tach lat 70-tych i 80-tych. Zain­try­go­wa­ni? I słusz­nie. Misia­el, Sick i Jer­ry roz­ma­wia­ją o moc­nych i sła­bych stro­nach tego seria­lu, o szcze­ro­ści twór­ców B‑klasowych pro­duk­cji i o tym co spra­wia, że ten egzo­tycz­ny miks zapro­po­no­wa­ny przez sce­na­rzy­stów jest tak sma­ko­wi­tą pro­duk­cją. Posłuchajcie! 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.